De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. De regio’s hebben belangrijke taken, waaronder de uitrol van landelijk overeengekomen beleid.

KNHS en FNRS werken samen om de paardensector als geheel te versterken. Of je nu wedstrijden organiseert, een accommodatie runt of je best doet om meer activiteiten in de regio te ontplooien: je krijgt onherroepelijk met veel verschillende onderwerpen te maken. Als sportbond wil de KNHS daarbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Doel van de functie

Het stimuleren en begeleiden van de structurele en onderlinge afstemming tussen FNRS-manegebedrijven en KNHS in de Regio Zuid-Holland. Activiteiten en initiatieven binnen de regio ontwikkelen voor de leden van FNRS-maneges in nauwe samenwerking met de ondernemers en verenigingen.

De plaats in de organisatie

Algemene competenties

 • Sportief en enthousiasmerend
 • Beschikken over bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring
 • Betrokken zijn bij de sport in de volle breedte, zowel de recreatieve sport als de wedstrijdsport
 • Een heldere visie hebben, kunnen verbinden, nieuw beleid kunnen implementeren
 • Kunnen aansturen, durven aanspreken, kunnen plannen, durven confronteren
 • Kritiek kunnen ombuigen naar beleid en actie
 • Wendbaar zijn:
  • Proactief;
  • Zelfsturend;
  • Bijdragen o.b.v. prioriteit aan de bestuurs-doelstellingen;
  • Zelf keuzes durven maken binnen kaders, richtlijnen, budgetten;
  • Zelf verantwoordelijkheid nemen;

 

Specifieke competenties

 • Kennis van beleid, taken en verantwoordelijkheden van beide organisaties, FNRS en KNHS
 • Affiniteit met de volledige customer journey van leren rijden op een pony tot doorgroeien naar topsport
 • Vasthoudend en nieuwsgierig
 • Organisatorisch sterk
 • Teambuild(st)er
 • Communicatief en sociaal vaardig
 • Delegeren
 • Voortgang bewaken

 

Hoofdtaken

 • Gezamenlijke visie en doelen FNRS en KNHS bepalen voor Zuid-Holland
 • Landelijke KNHS / FNRS-integratie doelstellingen stimuleren binnen ZH
 • Jaarplannen opstellen
 • Bewaken uitvoering jaarplannen
 • Mede organiseren activiteiten
 • Samenwerken met de landelijke account manager FNRS binnen de regio

 

Tijdsinvestering

 • 10-12 Bestuursvergaderingen per jaar (waarvan een aantal via conference calls)
 • 2 Algemene Ledenvergaderingen (Regio ZH)
 • Vergaderingen met team Samenwerking (aantal/frequentie/wijze ter eigen bepaling)
 • Representatieve taken, in samenwerking en afstemming met andere bestuursleden
 • Persoonlijke inzet in tijd

 

Als dit je aanspreekt en je over de juiste kennis en kwaliteit beschikt, meld je dan nu aan als:
Manager samenwerking FNRS / KNHS

Graag ontvangen we dan voor 15 oktober 2019 een e-mail met je (relevante) CV en motivatie.
Deze kun je sturen naar de secretaris van de regio Kim Witvliet, secretaris@knhszuidholland.nl 
Een gesprek met de vertrouwenscommissie van de KNHS Regio Zuid-Holland maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure wordt je kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 

photo credits: FNRS