Afgelopen week vond de laatste van drie Opheffingsvergaderingen van de Kringen in onze regio plaats. Tijdens alle de Opheffingsvergaderingen in de Kring Noord, Rijn en Gouwe, de Kring Zuid-West en de Kring Oost, Maas en Merwede is ingestemd met het opheffen van de Kringen als aparte entiteit, een stap in de voorgenomen bestuurlijke transitie binnen de KNHS Regio Zuid-Holland en de koers van de KNHS landelijk.

De geografische kringen of deelgebieden (help ons een geschikte naam te bedenken) binnen onze regio blijven belangrijk om dicht bij de paardensporter te blijven. De kringen hebben geen eigen bestuur meer en de reguliere taken zullen worden uitgevoerd door het KNHS Regiobestuur Zuid-Holland en de werkgroepen. Een aanpassing naar een efficiëntere, meer projectmatige aanpak met kortere lijnen. Binnen de geografische kringen komt er naast de wedstrijdsport en kampioenschappen aandacht voor Zuid-Hollandse thema’s. De kring ALV’s transformeren van m.n. wedstrijd- en kalender-gerelateerde vergaderingen naar bijeenkomsten over relevante thema’s waar natuurlijk de kalenders onderdeel van kunnen blijven.

De hoofdtaak van de Kringen, het organiseren van selectiewedstrijden en/of finales, wordt overgenomen door de Wedstrijd-commissie van de KNHS Regio Zuid-Holland. De indoorselecties en -kampioenschappen 2019/2020 vinden nog volgens de oude structuur plaats. Eind januari maakt de Wedstrijd commissie de nieuwe aanpak bekend en de nieuwe samenstelling van de Wedstrijdcommissie. Daar zul je vast bekende namen uit jouw kring terugzien!

In de eerste maanden van het nieuwe jaar zullen de websites en Facebook pagina’s van de kringen geleidelijk uitfaseren. Vanaf 1 januari a.s. zal alle ‘Kring’ communicatie plaatsvinden via deze regiowebsite, de Regio-nieuwsbrief en via Facebook en Instagram van de Regio Zuid-Holland.

Heb je vragen? Neem contact op met het Regiobestuur.