De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. De regio’s hebben belangrijke taken, waaronder de uitrol van landelijk overeengekomen beleid.

De voorzitters van de regio’s spelen hierin een cruciale rol. Niet alleen geven zij leiding aan de verenigingen in de regio, zij zijn ook lid van de Ledenraad van de KNHS waar zij de betreffende regio vertegenwoordigen en verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring van voorgesteld beleid van de KNHS.

Wegens het aftreden van de huidige voorzitter Andre van Overbeek, wordt er dit najaar een nieuwe voorzitter gekozen.

Voor de functie van voorzitter van de regio Zuid-Holland zijn wij op zoek naar kandidaten, die:

 • Een sportieve, enthousiasmerende uitstraling hebben, bestuurlijke en leidinggevende ervaring hebben, betrokken zijn bij de sport in de volle breedte, zowel de recreatieve sport als de wedstrijdsport;
 • Een heldere visie hebben, kunnen verbinden, nieuw beleid implementeren, zich willen verdiepen in het landelijke beleid dat ten behoeve van de paardensportbeoefening wordt ontwikkeld en uitgerold en vervolgens de vertaalslag maken naar het regionale beleid.

Taakomschrijving
De voorzitter van de regio leidt de vergaderingen van het bestuur alsmede de algemene ledenvergaderingen. Hij/zij ziet toe op de handhaving van de statuten en het algemeen reglement. Namens de Regio-vergadering en het Regio-bestuur ziet de voorzitter toe op de uitvoering van de door hen genomen besluiten. De voorzitter onderhoudt de contacten met de KNHS, de aangesloten kringen, de aangesloten verenigingen alsmede externe contacten. De voorzitter maakt deel uit van de KNHS-ledenraad. De voorzitter heeft een actieve rol in het verbinden van partijen en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe activiteiten. Een voorbeeld hiervan is het begeleiden van de integratie van en samenwerking met de FNRS maneges aangezien binnen de regio KNHS Zuid Holland veel paardensporters rijden bij FNRS maneges. De tijdsbesteding binnen de regio is afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met de leden, bestuurders en stakeholders binnen de regio de taken inricht. Hieronder vallen o.a.:

 • 4 Ledenraadsbijeenkomsten te Ermelo
 • 2 Algemene Leden Vergaderingen in de regio
 • 6-8 Algemene Bestuursvergaderingen
 • Aanwezigheid bij kampioenschappen, jubilea e.d.
 • Overleg met bestuur en de leden van het Hippisch Platform Zuid-Holland

Competenties

 • Bestuurlijke ervaring
 • Leidinggevende ervaring
 • Inspirator
 • Passie voor de paardensport

Als je dit aanspreekt en je over de juiste kennis en kwaliteit beschikt, meld je dan nu aan als: Kandidaat Voorzitter van de KNHS Regio Zuid-Holland

Je kunt tot uiterlijk 15 oktober 2019 een e-mail met je motivatie sturen naar de secretaris van de regio Kim Witvliet secretaris@knhszuidholland.nl Een gesprek met de vertrouwenscommissie van de regio maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure wordt je kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk behandeld.