De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. De regio’s hebben belangrijke taken, waaronder de uitrol van landelijk overeengekomen beleid.

Binnen de regio Zuid-Holland is meer dan de helft van de leden jonger dan 25 jaar, een belangrijke doelgroep dus. Daarom nog belangrijker om de jeugd een stem te geven.

Doel van de functie

Opzetten van een jeugdbeleid namens KNHS Regio Zuid-Holland.
Paardensport binnen de jonge doelgroep stimuleren en promoten.
Aandacht geven aan de samenwerking tussen KNHS, FNRS en KWPN in de Regio Zuid-Holland met betrekking tot de jeugd en activiteiten voor de jeugd.

De plaats in de organisatie

 

 

 

 


Algemene competenties

 • Sportief en enthousiasmerend
 • Aanwezige bestuurlijke en/of leidinggevende kwaliteiten
 • Betrokken zijn bij de sport in de volle breedte, zowel de recreatieve sport als de wedstrijdsport
 • Een heldere visie hebben, kunnen verbinden, nieuw beleid kunnen implementeren
 • Kunnen aansturen, durven aanspreken, kunnen plannen, durven confronteren
 • Wendbaar zijn:
  • Pro-actief;
  • Zelfsturend;
  • Bijdragen o.b.v. prioriteit aan de bestuurs-doelstellingen;
  • Zelf keuzes durven maken binnen kaders, richtlijnen, budgetten;
  • Zelf verantwoordelijkheid nemen;

Specifieke competenties

 • Affiniteit met jeugd-gerelateerde onderwerpen en activiteiten
 • Open staan voor de eigen visie van de jeugd en door en voor de jeugd invulling aan die visie geven
 • Organisatorisch sterk
 • Teambuild(st)er
 • Communicatief en sociaal vaardig
 • Leidinggevende kwaliteiten
 • Voortgang bewaken

Hoofdtaken

 • Samenstellen team Jeugd
 • Aanspreekpunt namens Bestuur KNHS Regio Zuid-Holland voor Jong KNHS Zuid-Holland
 • Klankbord voor Jong KNHS ZH en waar nodig begeleiden en stimuleren
 • Gezamenlijke visie en doelen KNHS, FNRS en KNHS ZH bepalen
 • Jaarplannen opstellen (doelen/activiteiten)
 • Bewaken uitvoering jaarplannen
 • Mede organiseren activiteiten

Tijdsinvestering

 • 10-12 Bestuursvergaderingen per jaar (waarvan een aantal via conference calls)
 • 2 Algemene Ledenvergaderingen (Regio ZH)
 • Vergaderingen met team Jeugd (aantal/frequentie/wijze ter eigen bepaling)
 • Representatieve taken, in samenwerking en afstemming met andere betrokkenen en bestuursleden
 • Persoonlijke inzet in tijd

Als dit je aanspreekt en je over de juiste kennis en kwaliteiten beschikt, meld je dan nu aan als:
Manager Jeugd.

Graag ontvangen we dan voor 15 oktober 2019 een e-mail met je (relevante) CV en motivatie.
Deze kun je sturen naar de secretaris van de regio Kim Witvliet, secretaris@knhszuidholland.nl 
Een gesprek met de vertrouwenscommissie van de Regio Zuid-Holland maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure wordt je kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk behandeld.