Van 49 naar 4 lidmaatschapsvormen, van 67 naar 7 startpassen, startpassen die de volle 12 maanden geldig zijn, invoering van een gezinslidmaatschap, niet meer betalen voor Paard&Sport: de KNHS heeft een groot aantal wijzigingen doorgevoerd in de organisatie en het contributiesysteem van de paardensport in Nederland. De totale contributieopbrengst is afgenomen. Een gemiddeld lid betaalt minder en er is geen generieke stijging of indexering doorgevoerd.Over de totstandkoming en de effecten bestaan onder paardensporters vragen, die de KNHS uiteraard graag beantwoordt. Hieronder zetten we de feiten en meest gestelde vragen.
Lidmaatschappen en startpassen
De KNHS is teruggegaan van 49 naar 4 lidmaatschapsvormen, waarbij iedereen een KNHS- basislidmaatschap heeft van € 20 per jaar. Naast het grote aantal lidmaatschappen had de KNHS 67 verschillende startpassen. Met de nieuwe structuur is dit gereduceerd tot slechts 7 startpassen.

Kalenderjaar
Daarnaast was het zo dat een startpas een kalenderjaar geldig was. Dus als je een startpas op 1 januari bestelde was deze tot 31 december van dat jaar geldig, maar als je een startpas in april bestelde was deze ook tot 31 december geldig. Je betaalde dan € 80 voor een half jaar startpas. Daar was terecht veel onvrede over. Ook was er de wens voor bijvoorbeeld een maandstartpas, zodat je niet direct een jaar startpas aan hoeft te schaffen.

Paard&Sport
Verder kreeg de KNHS regelmatig klachten over het verplichte abonnement op Paard&Sport. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe structuur met afschaffing van het verplichte abonnement op Paard&Sport. Per adres ontvangen leden in 2016 nog steeds 4 x per jaar Paard&Sport als onderdeel van het KNHS- lidmaatschap.

Wat is het doel van de nieuwe structuur?
Leden gaven aan dat zij behoefte hadden aan een flexibeler en minder complex systeem, waarin zij eenvoudig een passende contributievorm kunnen kiezen. Het nieuwe systeem is dus een sterke vereenvoudiging en een zo eerlijk mogelijke vertaling van de ledenwens.

Hoe is de nieuwe contributiestructuur tot stand gekomen?
Ledenraad, bestuur en directie hebben zich de afgelopen jaren ingezet om te komen tot een nieuwe contributiestructuur. Deze structuur diende tevens een einde te maken aan de complexiteit die in de loop van de jaren is ontstaan. Er volgde een flinke periode van puzzelen en rekenen. De nieuwe structuur is op 2 november jl. behandeld en goedgekeurd in de Ledenraad. De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de KNHS met een beleidsmatige rol en bestaat uit de regiovoorzitters, voorzitters van de nationale verenigingen, de voorzitter van de Bondsatletencommissie, één vertegenwoordiger van de drie verenigingen Aangespannen Sport en vertegenwoordigers van de Mendistricten. Nu is de sterk vereenvoudigde structuur een feit. Met grote voordelen voor de paardensporter in Nederland.

Is het nieuwe system een financiële achteruitgang voor veel leden?
Integendeel. Als je alle plussen en minnen bij elkaar optelt gaan de meeste paardensporters er met de nieuwe structuur financieel op vooruit. In deze situatie gaan ook enkele paardensporters er op achteruit. Dat was helaas niet te voorkomen. De KNHS had een vrij ingewikkelde contributiestructuur die voor veel leden moeilijk te begrijpen was. Met de nieuwe structuur is het aantal soorten lidmaatschappen met verschillende bedragen en het aantal soorten startpassen enorm gereduceerd.

Hoe werkt de nieuwe structuur uit in individuele gevallen?
Dat heeft de KNHS voor een groot aantal ledencategorieën op een rij gezet. Hier vind je de rekenvoorbeelden.

Meer vragen?

Tijdens de ALV van onze regio is in een presentatie een en ander uitgelegd over de aanleiding en de keuzes. Die presentatie vind je hier. De KNHS kan zich heel goed voorstellen dat je een vraag hebt over jouw eigen situatie. Voor een persoonlijke toelichting staan de medewerkers van de KNHS Servicedesk voor je klaar via servicedesk@knhs.nl of via 0577-408300