Het is de bedoeling dat dit jaar samenvoegingen van Kringen plaatsvinden en er uiteindelijk 3 kringen overblijven.

Uit de kringen 2, 3 en 6 ontstond op 11 mei jl. de eerste samengevoegde kring, kring-zuidwest. En de eerste geluiden zijn veelbelovend, zowel ruiters als bestuur hebben veel vertrouwen in de toekomst van deze nieuwe kring.

Piet Oosthoek, voorzitter van de nieuwe kring-zuidwest, was voorstander van het plan om de kringen samen te voegen en had om het zo te zeggen al eerder met het bijltje gehakt. “Toen het regiobestuur aangaf dat de plannen om de kringen samen te voegen definitief waren zijn wij aan de slag gegaan,” aldus Oosthoek. “Wij hadden de samenvoeging van de kringen 2 en 3 al een keer meegemaakt, dat maakte het voor ons misschien wat gemakkelijker. Die ervaring en helaas ook de gezondheidsproblemen waarmee de voorzitter van Kring 6 te kampen had maakte dat het allemaal heel snel is verlopen.”

Het bestuur van de nieuwe kring-zuidwest bestaat voornamelijk uit de bestuursleden uit de voormalige kringen. Met Piet Oosthoek als voorzitter, Anieta Klip als vicevoorzitter, Mariska Snijders als secretaris, Marjory van Voorst als secretaris paarden, Peggy Hoddenbach als secretaris pony’s en afgevaardigde voor de regio en Sonja de Jong als aspirant bestuurslid en verantwoordelijk voor de nieuwe Kring website is het team op volle sterkte om aan de toekomst van de paardensport te gaan werken. Daarbij zien ze als een van de speerpunten, en in lijn met de ambitie ‘de paardensport dichterbij’ om te decentraliseren op de werkvloer. Concreet ziet kring-zuidwest op korte termijn een kans in het regionaal bijscholen van juryleden. Binnenkort vindt hierover overleg plaats met het hoofdbestuur van de KNHS.

We vroegen Piet Oosthoek welk advies hij zou willen meegeven aan de overige kringen die het samenvoegingsproces nog niet hebben afgerond: “Het allerbelangrijkst is om respect voor elkaars cultuur te hebben! Dat betekent dat je allemaal een klein stukje zult moeten prijsgeven van je eigen cultuur en gewoontes maar met een open gesprek is dat zeker te bereiken!”