Op donderdag 4 juni, vond in Ermelo de tweede Ledenraadsvergadering van 2015 plaats. De vergadering werd geopend door voorzitter Theo Ploegmakers. Er werd teruggeblikt en vooruitgekeken, met als belangrijkste thema’s de vernieuwde contributiestructuur, de jaarrekening van 2014 en de wijze waarop de KNHS kritisch wil gaan kijken naar alle regels in de sport.

Algemeen Directeur John Bierling gaf een toelichting op de voortgangsrapportage, waarin onder andere werd stilgestaan bij de cijfermatige ontwikkelingen. Er is sprake van een stabilisatie in het aantal verenigingsleden en een toename in het aantal ruiterpaspoorthouders in de periode april 2013 tot en met april 2015. De regio’s Utrecht, Drenthe en Friesland zijn succesvol in het werven van nieuwe leden. In totaal heeft de KNHS ruim 200.000 lidmaatschappen. Het totale aantal nationale starts is in 2014 met ruim 10.000 toegenomen en internationaal met 18.000 starts.

Jaarrekening

Bestuurslid en tevens penningmeester Hidde Frankena en Financieel Directeur Theo van der Meulen gaven een toelichting op de financiële rapportage van 2014, met een introductie over de behaalde doelstellingen en prioriteiten. Veel doelstellingen, zoals de paardensporter centraal, het behouden en uitbouwen van een gezonde inkomensmix en een continu scenariomanagement, blijven actueel. Behaalde doelstellingen zijn het verhogen van het kostenbewustzijn van de organisatie en het mede daardoor blijven van een financieel gezonde organisatie. De financiële situatie binnen NOC*NSF, als gevolg van achterblijvende Lotto-opbrengsten, is een punt van zorg.

Qua prioriteiten staan de implementatie van het ‘Dichterbij de Paardensporter’, het ontwikkelen van de nieuwe contributiestructuur, de samenwerking met de FNRS, het door ontwikkelen van de mediamix, de exploitatie van het centrum en het flexibeler inrichten van de werkorganisatie ook in 2015 op de agenda.

De KNHS sluit 2014 af met een positief resultaat.

Contributiestructuur
Vervolgens gaven voorzitter Theo Ploegmakers en Theo van der Meulen een uitgebreide toelichting op het model van de nieuwe contributiestructuur. De uitgangspunten zijn een sterke vereenvoudiging van het huidige model en meer flexibiliteit bieden voor paardensporters en paardensportaanbieders. Het model voor wat betreft de contributiestructuur en de startpassen en internationaal inschrijven werd goedgekeurd door de Ledenraad. Het vaststellen van de begroting en de tarieven voor 2016 staat op de agenda voor de Ledenraadsvergadering in november.

Selecties WK Jonge Paarden
De KNHS heeft de uitvoeringsbesluiten herzien voor de selectie voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuur- en springpaarden 2015. De regie van het selectietraject komt volledig in handen van de KNHS, met inzet van KNHS-officials. De paarden worden alleen geselecteerd en uitgezonden door de KNHS als de paarden geregistreerd zijn bij een in Nederland door de overheid erkend en gevestigd stamboek dat is aangesloten bij de WBFSH. Het vernieuwde uitvoeringsbesluit is binnenkort terug te vinden op de website www.knhs.nl.

Samenwerking FNRS
Onlangs is de nieuwe samenwerking tussen de KNHS en FNRS een feit geworden. Inmiddels maken de medewerkers van beide organisaties nader kennis met elkaar. De ontwikkeling van een vernieuwende doorlopende leer- en productenlijn is in volle gang. De introductie van het nieuwe ruiter- en menbewijs heeft plaatsgevonden en de recente informatiebijeenkomst hadden een ruime opkomst met ieder zo’n 120 deelnemers.


Maak de paardensport nog leuker

Er is door het dressuurforum een inventarisatieronde gehouden met betrekking tot de vernieuwing van het dressuurproevenboekje. In overleg met wedstrijdorganisaties en het enduranceforum zijn nieuwe initiatieven ontstaan zoals een driedaagse op de Veluwe en deelname voor pararuiters. Voor de Enjoy the Ride-ritten bestaat er inmiddels een inschrijfmodule in Mijn KNHS.

Deregulering
De ledenraad heeft aan het KNHS bestuur de opdracht gegeven om alle regels die er zijn ontstaan in de paardensport kritisch te evalueren. Doel is om minder regels te hebben en mede hierdoor betere service te kunnen bieden en meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven aan paardensporters en sportaanbieders. Een projectgroep waarin onder meer ledenraads-, bestuurs- en directieleden zitting hebben gaat hier actief mee aan de slag.

KNHS Digitaal
De testversie van de Mijn KNHS App is opgeleverd, binnenkort vindt de gefaseerde livegang plaats. Er worden studieavonden geïnitieerd voor regio- en kringsecretarissen over het invullen van de regiokalender waardoor het vraagprogramma voor een groot deel automatisch gegenereerd wordt.

Nationaal Hippisch Centrum

Er hebben in de eerste maanden van 2015 veel activiteiten en grote evenementen plaats gevonden op het centrum, waaronder de Hengstenkeuring van het Welshstamboek, de KNHS Indoorkampioenschappen, een internationale menwedstrijd, Equiday, de finales van de KNHS-Roelofsen Raalte Jeugdcompetities springen, de KNHS Bixiedag, het nationaal kampioenschap van het NRPS, de Wereldbeker Agility met deelnemers uit 50 verschillende landen, KNHS Mediamiddag, eindexamen KWPN-verrichtingsonderzoek, stamboekkeuring FPS en diverse rondjes instructie en trainingen door bondscoaches.

Max Bentum

Bestuurslid en vicevoorzitter Max Bentum, verantwoordelijk voor de portefeuille breedtesport, is tijdens de vergadering herbenoemd in het KNHS-bestuur voor een periode van drie jaar.

De volgende Ledenraadsvergadering vindt plaats op maandag 2 november 2015.

Ontmoet de KNHS Ledenraad op: www.knhs.nl/over-knhs/organisatiestructuur/ledenraad/