Afgevaardigd Regio Zuid-Holland naar

de ledenraad KNHS

Andre van Overbeek
06-22489330
voorzitter@knhszuidholland.nl

Regiobestuur

Andre van Overbeek

Voorzitter

06-22 48 93 30
voorzitter@knhszuidholland.nl

Diana Dessing

Wedstrijden & Kalender

06-34876878
d.dessing@knhszuidholland.nl

Kim Witvliet

Secretaris

06-34722378
secretaris@knhszuidholland.nl

Robbert van Gelder

Penningmeester

06-51614600

penningmeester@knhszuidholland.nl

Aaf Bos

Recreatiesport

06-18154208
recreatieforum@knhszuidholland.nl

anita lussenburg

Anita Lussenburg

PR, Mediazaken & Sponsoring

06-21585878

pers@knhszuidholland.nl

Annika van Buren

Afgevaardigde Noord a.i.

06-19564714

Kringnoordrijnengouwe@gmail.com

IMG_0528

Jan Willem Koedood

Vice-voorzitter, Afgevaardigde Oost

06-53980444

janwillem_koedood@waters.com

 

Arie Hoekstra

Afgevaardigde Kring Zuid-West

06-19033375

ahoekstra.regio@gmail.com