Op deze pagina vind je de samenstelling van het Regio-bestuur van Zuid-Holland.

Iedere KNHS regio heeft een portefeuillehouder recreatiesport in het bestuur.

KNHS-leden kunnen de voorzitter en portefeuillehouder recreatiesport (indien aftredend) van het regio- en mendistrictbestuur digitaal kiezen.

Leden krijgen zo veel meer directe invloed en de KNHS komt letterlijk dichterbij de paardensporter.

Regiobestuur

Arie Hoekstra

Voorzitter & Afgevaardigd Regio Zuid-Holland naar de ledenraad KNHS

06-19033375
voorzitter@knhszuidholland.nl

Diana Dessing

Manager Wedstrijdzaken

06-34876878
d.dessing@knhszuidholland.nl

Kim Witvliet

Secretaris

06-34722378
secretaris@knhszuidholland.nl

Robbert van Gelder

Penningmeester

06-51614600

penningmeester@knhszuidholland.nl

Aaf Bos

Manager Recreatie

06-18154208
recreatieforum@knhszuidholland.nl

anita lussenburg

Anita Lussenburg

Manager PR, Communicatie & Sponsoring

06-21585878

pers@knhszuidholland.nl

Anton van Reedt Dortland

Manager Jeugd

06-31152133

jeugd@knhszuidholland.nl

IMG_0528

Jan Willem Koedood

Vice-voorzitter, Manager Sport

06-53980444

janwillem_koedood@waters.com

 Tim Moesman

Tim Moesman

Manager Samenwerking FNRS / KNHS

06-10784265

tim@hcnkids.nl